استارت آپ ویکند “رباتیک” توسط پارک علم و فناوری قزوین برگزار می شود

استارت آپ ویکند “رباتیک” توسط پارک علم و فناوری قزوین برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، «استارت آپ ویکند رباتیک» توسط پارک علم و فناوری قزوین با همکاری تعدادی از دستگاه های استان با هدف جذب ایده ها و تجاری سازی ایده های برتر برگزار خواهد شد.

   
زبان سایت »