ارائه مشاوره حضوری رایگان به شرکت های دانش بنیان استان قزوین

مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری امکان مشاوره رایگان حضوری به شرکت های دانش بنیان استان قزوین را فراهم کرد. استان قزوین سومین استانی است که پس از استان های فارس و اصفهان، مرکز مشاوره رایگان شرکت های دانش بنیان را راه اندازی کرده است. 
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، این مرکز با حمایت کامل مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور توانمندسازی فنی و تخصصی و با هدف کمک به حل مشکلات شرکت های دانش بنیان در مرحله اول در حوزه های پرمتقاضی شامل حقوقی و قراردادها، بیمه و مالیات، صادرات و بازاریابی و فروش کار خود را آغاز نموده است. در ادامه فعالیت مرکز قرار است که حوزه های جدیدی با توجه به نیازمندی های شرکت های دانش بنیان استان به حوزه های مشاوره اضافه شوند.
این مرکز در پارک علم و فناوری قزوین قرار دارد و شرکت مشاوران نیک پندار شریف به عنوان کارگزار استانی دانش بنیان عهده دار هدایت عملیاتی آن است.
در این مرکز، شرکت های دانش بنیان می توانند مسائل و مشکلات خود را با مشاوران بومی و تخصصی به صورت حضوری مطرح نمایند و از راه حل های مناسب جهت رفع مشکلات شان و افزایش توانمندی شان بهره مند شوند. تا پیش از این شرکت های دانش بنیان استان قزوین برای دریافت مشاوره های حضوری ناگزیر بودند که یا به تهران مراجعه نمایند و یا اینکه از مشاوره های تلفنی یا مجازی استفاده نمایند. شرکت های دانش بنیان برای استفاده از این خدمت و دریافت خدمات مشاوره ای می توانند به سامانه bizservices.ir  مراجعه کرده و درخواست خود را ثبت کنند.
انتهای خبر/* 980904
زبان سایت »