ارائه خدمات مشاوره در خصوص ثبت اظهارنامه مالیاتی در سامانه امور مالیاتی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم وفناوری قزوین، با توجه به حضور شرکت های نوپا در مرکز رشد واحدهای فناور و نداشتن تجربه کافی در خصوص تسلیم اظهارنامه مالیاتی و همچنین سررسید شدن سال مالیاتی در کشور ، سرکار خانم عبدی با همکاری اداره کل امور مالیاتی استان قزوین به مدت سه روز کاری در محل پارک علم و فناوری استان قزوین مستقر شدند و به ارائه مشاوره و راهنمایی در زمینه ثبت اظهارنامه مالیاتی به واحدهای فناور پرداختند.

زبان سایت »