اخذ گواهینامه دانش بنیان شرکت برگه زرینه قلم عماد

شرکت برگه زرینه قلم عماد از واحد های فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور موفق به اخذ گواهینامه دانش بنیان تولیدی نوع2 شد.

به گزار ش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم وفناوری قزوین  گواهی دانش بنیان از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به واحدهای فناور دارای صلاحیت اعطا می گردد.

اطلاعات بیشتر در خصوص فعالیت های شرکت دانش بنیان برگه زرین قلم عماد از طریق وب سایت شرکت به آدرس www.bzqemad.ir  قابل مشاهده می باشد.

زبان سایت »