اجاره بیلبرد و تیربرد

به منظور ایجاد فرصت تبلیغات محیطی، روابط عمومی پارک علم وفناوری قزوین فضاهایی را برای نصب تبلیغات واحدهای فناور در نظر گرفته است. واحدهای فناور می توانند جهت رزرو این فضاها و کسب اطلاعات بیشتر به واحد روابط عمومی پارک علم و فناوری قزوین مراجعه نمایندو یا با مشاره تماس ۳۳۶۹۷۲۰۰ داخلی ۳۰۸ تماس حاصل نمایند.

قیمت اجاره بیلبرد:۵۰۰هزار تومان به ازای دوماه می باشد

نصب و چاپ بنر نیز برعهده متقاضی می باشد