شورای پارک

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی و گرایش شغل فعلی سمت
یوسف گرجی مهلبانی دکتری معماری و شهرسازی رئیس پارک علم و فناوری قزوین رئیس شورا
معصومه نیکونژاد مهندسی برق الکترونیک مسئول امورات مرکز رشد جامع دبیر شورا
علی فضلوی دکتری مهندسی اکتشاف معدن مسئول سازمان بسیج مهندسین صنعتی کل کشور عضو شورا
سید ابوالحسن نائینی دکتری مهندسی عمران(پی و خاک) رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) عضو شورا
مجید قدیری دکتری مهندسی مکانیک مدیر مرکز رشد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) عضو شورا
منصور خانکی دکتری مهندسی مکانیک نماینده دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) عضو شورا
کریم افشار دکتری برق رئیس بنیاد نخبگان استان قزوین عضو شورا

 

وظایف شورای پارک

    1. تدوین سیاست­ها و اولویت‌بندی زمینه‌های فعالیت پارک در چارچوب راهبردهای مصوب هیات امناء

    2. تصویب درخواست‌های پذیرش جهت استقرار واحدهای فنّاوری در پارک

    3. تصویب طرح ایجاد مراکز رشد واحدهای فنّاوری و مراکز خدمات علمی و فنّاوری و دیگر مراکز مورد نیاز جهت ارائه به سازمان موسس