شورای پارک

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی و گرایش شغل فعلی
یوسف گرجی مهلبانی دکتری معماری و شهرسازی رئیس پارک علم و فناوری قزوین
علی فضلوی دکتری مهندسی اکتشاف معدن مسئول سازمان بسیج مهندسین صنعتی کل کشور
سید ابوالحسن نائینی دکتری مهندسی عمران(پی و خاک) رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
مجید قدیری دکتری مهندسی مکانیک مدیر مرکز رشد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
منصور خانکی دکتری مهندسی مکانیک معاون پژوهش و فناوری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
کریم افشار دکتری برق رئیس بنیاد نخبگان استان

وظایف شورای پارک

    1. تدوین سیاست­ها و اولویت‌بندی زمینه‌های فعالیت پارک در چارچوب راهبردهای مصوب هیات امناء

    2. تصویب درخواست‌های پذیرش جهت استقرار واحدهای فنّاوری در پارک

    3. تصویب طرح ایجاد مراکز رشد واحدهای فنّاوری و مراکز خدمات علمی و فنّاوری و دیگر مراکز مورد نیاز جهت ارائه به سازمان موسس