شورای مرکز رشد جامع

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی و گرایش                                               سمت
علیرضا فریدونی دکتری اقتصاد – بین الملل رئیس شورا – سرپرست مرکز رشد و مسئول امور حوزه فناوری پارک علم و فناوری
معصومه نیکونژاد کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک دبیر شورا – کارشناس مسئول مرکز رشد پارک علم و فناوری
محمدمهدی خالقی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار مدیر مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی
علیرضا کشاورز قاسمی کارشناسی ارشد جامعه شناسی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان قزوین
رضا صفاری کارشناسی مهندسی صنایع معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی
عبدالقهار ناصحی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بخش خصوصی
مجید قدیری دکتری مکانیک مدیر مرکز رشد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

وظایف و اختیارات شورای مرکز رشد

۱ تصویب خط مشی، سیاست­های مالی و علمی مرکز رشد

۲ پیشنهاد برنامه و بودجه مربوط به فعالیت­های مرکز رشد به هیات امناء

۳ تائید تراز مالی و (حساب سودوزیان) سالانه مرکز رشد براساس شاخص­های مصوب جهت ارائه به هیأت امناء

۴ تائید آیین نامه­های اجرائی مرکز رشد

۵ تصویب صلاحیت واحدهای فناوری جهت استقرار در مرکز رشد

۶ بررسی عملکرد سالانه مرکز رشد

۷ پیشنهاد انحلال مرکز رشد به رئیس سازمان موسس

۸ پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه به کمیته تخصصی فناوری