شورای مرکز رشد جامع

 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی و گرایش

شغل فعلی

سمت

علیرضا فریدونی

دکتری

اقتصاد

مدیر مرکز رشد و مسئول امور حوزه فناوری پارک علم و فناوری

رئیس شورا

معصومه نیکونژاد

کارشناسی ارشد

مهندسی برقالکترونیک

مسئول جذب و پذیرش پارک علم و فناوری

دبیر شورا

رضا نجفی پور

دکتری

بیوشیمی و ژنتیک

مدیر مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی

عضو شورا

مجید قدیری

دکتری

مکانیک

مدیر مرکز رشد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

عضو شورا

سلیمان اسماعیل زاده ها

دکتری

مهندسی برق کنترل

مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

عضو شورا

رضا صفاری

کارشناسی

مهندسی صنایع

معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی

عضو شورا

حامد قربانی

دکتری

مهندس مواد، شناسایی و انتخاب

دانشجوی دکتری بورسیه دانشگاه

عضو شورا

عبدالقهار ناصحی

کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی

بخش خصوصی

عضو شورا

علیرضا کشاورز قاسمی

کارشناسی ارشد

جامعه شناسی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان قزوین

عضو شورا

 

وظایف و اختیارات شورای مرکز رشد

۱ تصویب خط مشی، سیاست­های مالی و علمی مرکز رشد

۲ پیشنهاد برنامه و بودجه مربوط به فعالیت­های مرکز رشد به هیات امناء

۳ تائید تراز مالی و (حساب سودوزیان) سالانه مرکز رشد براساس شاخص­های مصوب جهت ارائه به هیأت امناء

۴ تائید آیین نامه­های اجرائی مرکز رشد

۵ تصویب صلاحیت واحدهای فناوری جهت استقرار در مرکز رشد

۶ بررسی عملکرد سالانه مرکز رشد

۷ پیشنهاد انحلال مرکز رشد به رئیس سازمان موسس

۸ پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه به کمیته تخصصی فناوری