شورای مرکز رشد جامع

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی و گرایش                                               سمت
یوسف گرجی مهلبانی دکتری معماری و شهرسازی رئیس شورا-رئیس پارک علم و فناوری قزوین
معصومه نیکونژاد کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک عضو – مسئول امورات مرکز رشد جامع
 حمید کاریاب دکتری   مدیر مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی
علیرضا کشاورز قاسمی کارشناسی ارشد جامعه شناسی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان قزوین
رضا صفاری کارشناسی مهندسی صنایع معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی
عبدالقهار ناصحی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی کارشناس ارشد حوزه صنایع، معادن و شهرک های صنعتی
مجید قدیری دکتری مکانیک مدیر مرکز رشد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
 

وظایف و اختیارات شورای مرکز رشد

۱ تصویب خط مشی، سیاست­های مالی و علمی مرکز رشد

۲ پیشنهاد برنامه و بودجه مربوط به فعالیت­های مرکز رشد به هیات امناء

۳ تائید تراز مالی و (حساب سودوزیان) سالانه مرکز رشد براساس شاخص­های مصوب جهت ارائه به هیأت امناء

۴ تائید آیین نامه­های اجرائی مرکز رشد

۵ تصویب صلاحیت واحدهای فناوری جهت استقرار در مرکز رشد

۶ بررسی عملکرد سالانه مرکز رشد

۷ پیشنهاد انحلال مرکز رشد به رئیس سازمان موسس

۸ پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه به کمیته تخصصی فناوری