شورای هماهنگی مراکز رشد استان

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی و گرایش                            شغل فعلی سمت
یوسف گرجی مهلبانی دکتری معماری و شهرسازی رئیس پارک علم و فناوری رئیس شورا
معصومه نیکونژاد مهندسی مهندسی برق الکترونیک مسئول امورات مرکز رشد جامع دبیر شورا
سلیمان اسماعیل‌زاده‌ها دکتری مهندسی برق کنترل مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین عضو شورا
علی طاهرخانی دکتری فیزیک مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان عضو شورا
مجید قدیری دکتری مهندسی مکانیک مدیر مرکز رشد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) عضو شورا
مهرزاد مستشاری محصص دکتری خاک شناسی مدیر مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین عضو شورا
سید محمود موسوی صفوی دکتری مهندسی شیمی مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد بوئین زهرا عضو شورا
حمید کاریاب دکتری   مدیر مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی عضو شورا

 

اهداف شورای هماهنگی مراکز رشد استان

  • بستر سازی جهت ایجاد همکاری­های ملی و بین‌المللی برای استفاده از تجارب جهانی و همچنین حضور موثر در بازارهای فناوری ایران و جهان

  • هم اندیشی در تعیین معیارها و انجام فرایندهای مختلف جذب، پذیرش، خروج، ارائه خدمات و رشد یافتگی واحدهای فناور

  • تعامل جهت سازماندهی توانایی‌ها و امکانات موجود درمنطقه برای ایجاد پیوند بین امکانات و منابع دانشگاه­ها، مراکز علمی و فناوری و صنعتی منطقه و توانایی­های واحدهای فناور

  • ایجاد بستر مناسب برای ارتباط واحدهای تحقیق و توسعه دولتی و غیردولتی با واحدهای فناور از طریق استقرار در پارک

  • بسترسازی جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی

  • ایجاد زمینه کارآفرینی ، حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان

  • کمک به رونق اقتصاد محلی و ملی مبتنی بر فناوری

  • ایجاد فضای لازم جهت گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمینه‌های فناوری

  • بسترسازی جهت ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب جهت جذب کارآفرینان و دانش‌آموختگان دانشگاهی در زمینه‌های فناوری