شورای فناوری پارک علم و فناوری قزوین متشکل از 6 عضو می باشد که عبارتند از:

# نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی تحصیلات سمت در شورا سمت اجرایی آدرس ایمیل
1 جعفر احمدی دکتری مهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهی رئیس رئیس پارک علم و فناوری قزوین njahmadi910@yahoo.com
2 ابوالفضل یاری دکتری مدیریت عضو رئیس سازمان مدیریت برنامه بودجه
3 سید علی قاسم زاده دکتری ادبیات فارسی عضو رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
4 ایرج چگینی کارشناسی مهندسی کامپیوتر عضو مدیرعامل شرکت مبین اتصال اسمان chegini_i@yahoo.com
5 مجید آهنگریان دکتری مدیریت کسب و کار عضو رئیس هیئت مدیره کانون کارفرمایان استان قزوین karfarma.qazvin@gmail.com
6 پرویز اسدی دکتری مهندسی مکانیک عضو معاون فناوری پارک علم و فناوری قزوین asadi@eng.ikiu.ac.ir
7 عبداله دیدبان پزشکی فوق تخصصی بیماری های غدد عضو رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین
8 سید رضی آقاسیدی دکتری مدیریت دولتی عضو معاون پشتیبانی جهاد دانشگاهی کشور alifazlavi@yahoo.com
9 حامد رحمانی دکتری مدیریت عضو مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین rahmani.hd@gmail.com