اخبار پارک

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پارک علم و فناوری استان قزوین، زیست شتاب قزوین که با حمایت و همکاری پارک علم و فناوری، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی رحمه‌ا… علیه و اداره کل محیط زیست استان قزوین برگزار شد، با تقدیر از افراد برتر و دعوت برای حضور در پارک علم و فناوری پایان […]

به گزارش روابط عمومى و امور بین‌الملل پارک علم و فناورى استان قزوین شرکت دانش بینان “آشکار پرتو پویا” به عنوان یکى از واحدهاى فناور مستقر در پارک علم و فناورى قزوین برای نخستین بار در چهارمین نمایشگاه و جشنواره فناوری‌های نو و پیشرفته ربع رشیدی تبریز، در محل نمایشگاه بین‌المللی تبریز به منظور ارائه […]

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پارک علم و فناوری استان قزوین، دکتر گرجی در پنجمین نشست مدیران روابط عمومی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری منطقه چهار کشور که در پارک علم و فناوری استان قزوین برگزار شد با اشاره به لزوم توسعه زیرساخت‌های تحقیقاتی و پژوهشی در جامعه اظهار کرد: پارک […]

 به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پارک علم و فناوری استان قزوین، پنجمین نشست مدیران روابط عمومی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری منطقه چهار کشور در پارک علم و فناوری استان قزوین برگزار شد. در بخشی از این نشست، دکتر فریدونی سرپرست مرکز رشد جامع استان قزوین، به تبیین اهداف و ویژگی‌های […]