اخبار پارک

پنجمین جلسه کمیته راهبری مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا استان در سالن شهید سیاهپوش پارک علم و فناوری قزوین با حضور دکتر یوسف گرجی رئیس پارک علم و فناوری استان، اعضای کمیته و اعضای مدعو در سالن جلسات شهید سیاهپوش پارک علم و فناوری برگزار گردید.