اخبار پارک

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در راس هیاتی عالی رتبه به افریقای جنوبی سفر کرد در این سفر جمعی از شرکت‌های دانش‌بنیان با هدف تبادل فناوری و بررسی زمینه توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان حضور دارند.