بسته ۵۰ گیگابایتی اینترنت

70,000 تومان

مدت زمان استفاده از بسته شش ماه می باشد.