بسته ۱۰۰ گیگابایتی اینترنت

100,000 تومان

مدت زمان استفاده از بسته یکسال می باشد.