بسته ۱۰ گیگابایتی اینترنت

25,000 تومان

مدت زمان استفاده از بسته دو ماه می باشد.