بسته ۱ گیگابایتی اینترنت

3,500 تومان

مدت زمان استفاده از بسته یک ماه می باشد.