عضویت در پارک علم و فناوری قزوین

ضوابط استقرار

(برای دیدن محتوای هر بخش، بر عناوین کلیک کنید)

واحدهای فناور پس از استقرار پرسنل در ساختمان یا واحد استیجاری شركت واقع در پارک، می‌بایست موضوع را كتباً به اطلاع اداره کل جذب و پذیرش واحدهای فناور برسانند. پس از بررسی و تایید استقرار توسط اداره مذکور ، یک بازدید توسط اداره کل نظارت و ارزیابی واحدهای فناور با همراهی برخی از معاونان و مدیران پارک از شركت صورت خواهد گرفت. ضمناً درصورتیكه واحدهای فناور قصد برگزاری مراسم افتتاحیه داشته باشند می توانند از سالن كنفرانس ستاد پارک به منظور برگزاری مراسم به صورت رایگان بهره‌مند شوند.

این مزایا بر مبنای آیین نامه اجرایی ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه كشور بوده و به شرح زیر می باشد:

 • معافیت مالیات بر عملكرد سالیانه (اظهارنامه)
 • معافیت مالیات بر قرارداد
 • معافیت حقوق پرسنل مستقر در پارک
 • معافیت از پرداخت هر گونه عوارض معمول كشور
 • مبادلات مالی با خارج
 • قوانین كار

پس از تصویب قانون حمایت از شركت‌های دانش بنیان در پاییز سال 1389، ضمن استمرار مزایای فوق، مزایای دیگری نیز فراهم شده است كه پس از تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی مربوطه، شركت‌ها می­‌توانند از این مزایا نیز بهره‌مند شوند.

بهره­‌مندی از معافیت‌­های مالیاتی، صرفا مختص واحد فناور مستقر در پارک می­‌باشد. منظور از استقرار، احراز شرایط زیر به صورت همزمان از سوی واحد فناور است:

 • 1) به پایان رساندن تمام یا بخشی از ساختمان توسط شركت (بهره‌­برداری از بخشی از ساختمان به معنای تكمیل نمای ساختمان،‌ اجرای محوطه كاری و اتمام یک یا چند طبقه از ساختمان است.) واحدهای استیجاری یا تملک اداری و مرکز رشدی از این بند مستثنی هستند.
 • 2) استقرار پرسنل تحقیقاتی واحد فناور در ساختمان (یک نفر به ازای هر 30 متر مربع از زیربنا، در بخش اراضی و تملک اداری؛ و حداقل 3 نفر در بخش استیجاری) و شروع به كار آن‌ها در راستای فعالیت اصلی واحد فناور.
 • 3) تغییر آدرس ثبتی شركت به آدرس شركت در پارک (این موضوع با نامه‌نگاری مدیریت امور واحدهای فناور با اداره ثبت شركت‌های انجام می‌شود) و ارسال كپی آگهی روزنامه رسمی مبنی بر تغییر آدرس واحد فناور برای دریافت مجوز فناوری از پارک لازم می‌باشد. 
 • 4) تغییر شعب بیمه و مالیات واحد فناور به ادارات منطقه (اداره مالیات بومهن و سازمان تأمین اجتماعی شعبه رودهن) و ارائه مستندات آن.
 • 5) انعقاد قرارداد با پرسنل در قالب قرارداد تعیین شده توسط پارک (چگونگی انعقاد این قرارداد طی آیین‌نامه­‌هایی برای اطلاع واحدهای فناور مستقر تدوین شده است.(پس از انعقاد قرارداد با پرسنل، می­‌بایست یک نسخه از آن (ممهور به مهر شركت)به كارشناس ارزیابی و نظارت مدیریت امور واحدهای فناور پارک تحویل گردد.)

توضیح: سایر جزئیات استفاده از مزایای قانونی و فرآیندهای مربوطه، در قالب آیین‌نامه جامع برخورداری از مزایای قانونی پارک فناوری تدوین شده است.

پس از انجام مراحل فوق و استقرار كامل شركت، پارک نسبت به صدور مجوز فناوری با توجه به موضوع فعالیت شركت اقدام می‌نماید. لازم به توضیح است، این مجوز، پیش‌نیاز استفاده از كلیه مزایای قانونی پارک می‌­باشد.

همچنین تاریخ اعتبار این مجوز حداكثر مدت یكسال است و در اول آبان ماه هر سال در صورت تأیید عملكرد واحد فناور توسط پارک، تمدید می‌شود. تمدید مجوز منوط به تكمیل و ارسال فرم‌های ارزیابی عملكرد سالیانه واحدهای فناور مستقر در پارک می‌باشد.

به منظور رفاه حال واحدهای فناور مستقر در پارک، اطلاعات واحدهای ارائه‌دهنده خدمات عمومی و تخصصی پارک به همراه مكان استقرار و شماره تماس، به صورت جامع در قالب كاتالوگ خدمات عمومی و تخصصی پارک گردآوری شده و به‌صورت فصلی به روز‌‌‌‌رسانی می­ شود.


ضوابط قراردادی

پس از تأیید عضویت متقاضیان، قرارداد واگذاری زمین یا قرارداد اجاره با آنان منعقد می‌­شود. در این قراردادها، ضوابطی درج شده كه تكالیفی را برای اعضای پارک فراهم می‌آورد. برخی از این ضوابط به شرح زیر هستند.

1) اراضی قابل واگذاری، صرفاً با هدف ایجاد و راه‌اندازی واحد تحقیقات و فناوری به واحدهای فناور، واگذار خواهد گردید و كاربری آن غیرقابل تغییر می‌‎باشد، لذا واحدهای فناور متعهد و ملتزم می‌باشند كه از زمین مورد واگذاری و بنای احداثی در آن مغایر با اهداف مزبور استفاده‌ای به عمل نیاورند.

2) واحدهای فناور متعهد هستند كه در احداث بنا، ضوابط و مقررات احداث بنا صادره از سوی ادارات و سازمان‌های ذیربط و ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌های اعلامی از سوی پارک و همچنین طرح جامع پارک را دقیقاً و اكیداً رعایت نمایند.

3) واحدهای فناور متعهد می‌باشند كه احداث بنا را طبق نقشه‌های تأیید شده كمیته معماری پارک انجام داده و در طول اجرای پروژه، مشاور فاز 3 بر حسن اجرای آن نظارت داشته و گزارشات مشاور فاز 3 خود را به صورت منظم و ماهیانه به پارک ارسال نماید.

4) اخذ پروانه ساختمان و حق انشعاب آب، برق، گاز و تلفن جهت زمین و واحد تحقیقاتی و پرداخت كلیه هزینه‌های مربوطه بر عهده و هزینه واحدهای فناور است و پارک فقط نسبت به صدور معرفی‌نامه‌ها به ادارات ذیربط اقدام خواهد نمود.

5) آماده‌سازی زمین در حد ایجاد تأسیسات زیربنایی شامل شبكه دسترسی معابر، ایجاد شبكه‌های آبرسانی، فاضلاب عمومی، انتقال برق و خطوط تلفن در معابر عمومی پارک و محدود به درب اصلی ورودی هر واحد به عهده و هزینه پارک است.

6) چگونگی مشاركت مالكین واحدها و نمایندگان آن‌ها در اداره پارک، دستورالعمل پرداخت هزینه‌های مربوط به نگهداری و سایر موارد از قبیل فضای سبز، آسفالت، تأسیسات، آب و فاضلاب و مرمت و ارتقاء سطح خدمات و نوسازی آن‎ها و امثال آن بر عهده كلیه مالكین واحدها به صورت مشترک خواهد بود كه تعیین سهم هر یک متناسب با میزان بهره‌مندی هر واحد بر اساس دستورالعمل پرداخت شارژ در پارک انجام خواهد شد.

7) به منظور دریافت سند رسمی، واحدهای فناور مكلف هستند پس از اتمام عملیات ساختمانی و اخذ گواهی پایان كار، گواهی مذكور را به پارک ارائه نموده و در ساختمان خود (طبق برنامه اولیه ارائه شده) استقرار یابد. پارک پس از بررسی‌های لازم ، روز، ساعت و دفترخانه اسناد رسمی را تعیین و به اطلاع واحدهای فناور می‌رساند.

8) در صورتی كه واحدهای فناور از تصرف زمین منصرف شوند یا در طول مدت قرارداد تقاضای اقاله قرارداد را نماید و یا بنا به تشخیص پارک از مفاد این قرارداد تخلف نماید، پارک فقط نسبت به استرداد وجوه دریافتی پس از كسر بدهی‌ها و هزینه‌های مربوط اقدام نموده و درصورت ایجاد اعیانی در زمین مورد واگذاری توسط واحدهای فناور، بهای آن توسط كارشناس رسمی دادگستری (منتخب پارک) تعیین و پس از واگذاری زمین و مستحدثات توسط پارک به متقاضی جایگزین، در وجه واحدهای فناور كارسازی خواهد شد.

1) مورد اجاره صرفاً جهت استفاده مستاجر برای استقرار «دفتر تحقیقات و فناوری» به مستاجر اجاره داده شده و مستاجر تحت هیچ عنوانی حق تغییر نوع استفاده و كاربری از مورد اجاره را ندارد.

2) مستاجر حق انتقال و واگذاری مورد اجاره را تحت هیچ شرایطی به غیر ندارد.

3) پرداخت كلیه مبالغ مربوط به هزینه‌­های مصرف آب، برق، تلفن، دفع فاضلاب و سایر هزینه­‌های اختصاصی و عمومی در بهره‌­برداری­‌های مشاعی از مورد اجاره، برعهده و هزینه مستاجر است و مستاجر مكلف است اصل قبوض پرداخت شده و یا صورت‌حساب‌های صادره از سوی موجر را پرداخت نماید.

4) پرداخت كلیه مبالغ مربوط به هزینه‌های نگهداری مورد اجاره (شارژ ماهیانه) و هزینه تنظیفات و خدمات شهری، بر اساس اعلام نماینده موجر و همچنین هزینه­‌های مربوط به ارائه سایر خدمات عمومی و پشتیبانی كه میزان مبالغ آن از طریق نماینده موجر به مستاجر ابلاغ می‌­شود، بر عهده مستاجر است.

5) انجام كلیه تعمیرات جزئی مورد اجاره با اطلاع و موافقت قبلی و كتبی موجر و پرداخت هزینه‌های آن بر عهده مستاجر است.

6) مستاجر متعهد و مكلف است در انقضاء مدت اجاره یا در صورت فسخ این قرارداد از سوی موجر، مورد اجاره را تخلیه نموده و به همان صورت و شكل و وضعیتی كه تحویل گرفته است عیناً به موجر تحویل دهد.

7) انجام تعمیرات كلی و اساسی در دفتر و ساختمان، من‌جمله تعمیر خرابی دستگاه‌­ها و لوله‌های تاسیسات و آبرسانی كه ناشی از قصور و سهل‌انگاری مستاجر در نگهداری و مراقبت از آنها نباشد بر عهده و هزینه موجر می‌باشد.

8) موجر حسب مورد، امكان استفاده و بهره‌برداری مستاجر از برخی خدمات عمومی و تخصصی موجود در پارک، من‌جمله استفاده از سالن كنفرانس، آزمایشگاه‌ها، سامانه رایانه و اینترنت، اتاق برگزاری جلسات و همچنین برخی خدمات اداری و مشاوره­ای در زمینه بیمه و بازاریابی، سرمایهگذاری، ثبت اختراعات، حضور در سمینارها و كلاس­‌های آموزشی را در قبال دریافت هزینه‌­های مربوطه مطابق تعرفه­‌های معین فراهم می‌نماید.

9) فعالیت مستاجر به صورت دوره‌ه­ای (هر 4 ماه یکبار) توسط پارک ارزیابی می‌گردد. ارزیابی بر اساس ضوابط پارک بوده و ملاک ادامه حضور شرکت در مرکز می‌باشد. شرکت‌های که در انتهای یکسال حضور، امتیاز پایین‌تر از متوسط را کسب نمایند امکان تمدید حضور در مرکز را نخواهند داشت.

10) ساعت کار ساختمان مرکز از ساعت 7 صبح الی 19 عصر می‌باشد ولی واحدهای فناور برای حضور پرسنل خود در ساعات بیرون از این محدوده می‌توانند با هماهنگی قبلی اقدام نمایند.

11) واحدهای فناور ملزم به رعایت سرانه نفرات به ازای هر 10 متر مربع 1 نفر هستند.

12) واحد فناور مستاجر می‌بایست از هرگونه فعالیت همراه با آلودگی‌­های صوتی، زیست محیطی و شهری اجتناب نمایند.

13) واحدهای فناور ملزم به استفاده از مبلمان متناسب با فضای تحقیقاتی و اداری ساختمان میباشند و مبله نمودن و پارتیشن بندی داخلی واحدها باید به گونه‌ای باشد که خسارتی به دیوارهای مشترک، پنجره‌ها، دیوارهای شیشه­‌ای، کفپوش، سقف و غیره وارد نیاید.

14) نظافت فضاهای اختصاصی هر شرکت (سرویس بهداشتی، آشپزخانه، فضای اداری و شیشه‌های داخلی) به عهده مستاجر است.