اخبار مرکز رشد جامع

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پارک علم و فناوری استان قزوین، زیست شتاب قزوین که با حمایت و همکاری پارک علم و فناوری، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی رحمه‌ا… علیه و اداره کل محیط زیست استان قزوین برگزار شد، با تقدیر از افراد برتر و دعوت برای حضور در پارک علم و فناوری پایان […]

به گزارش روابط عمومى و امور بین‌الملل پارک علم و فناورى استان قزوین شرکت دانش بینان “آشکار پرتو پویا” به عنوان یکى از واحدهاى فناور مستقر در پارک علم و فناورى قزوین برای نخستین بار در چهارمین نمایشگاه و جشنواره فناوری‌های نو و پیشرفته ربع رشیدی تبریز، در محل نمایشگاه بین‌المللی تبریز به منظور ارائه […]