اخبار مرکز رشد جامع

در راستای آشنایی دانش‌آموزان با روند فعالیت‌های ایده‌پردازی و کارآفرینی جمعی از دانش‌آموزان معرفی شده از طرف سازمان ملی جوانان، از شرکت‌های فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان بازدید کردند.