اخبار مرکز رشد جامع

اولین نمایشگاه دریایی ایران با حمایت شورای عالی صنایع دریایی کشور در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد. این رویداد بزرگ دریایی با هدف یکپارچه سازی نمایشگاهها و همایش های دریایی کشور در راستای ارائه هرچه باشکوه تر توانمندی های داخلی و با حضور دست اندرکاران و فعالین دریایی کشور در کلیه […]

در راستای آشنایی دانش‌آموزان با روند فعالیت‌های ایده‌پردازی و کارآفرینی جمعی از دانش‌آموزان معرفی شده از طرف سازمان ملی جوانان، از شرکت‌های فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان بازدید کردند.