گزارش عملکرد

جهت دریافت گزارش عملکرد سال ۱۳۹۶ پارک علم و فناوری استان قزوین روی تصویر زیر کلیک نمایید.

 

جهت دریافت گزارش عملکرد سال ۱۳۹۵ پارک علم و فناوری استان قزوین روی تصویر زیر کلیک نمایید.