گزارش عملکرد

جهت دریافت گزارش عملکرد سال ۱۳۹۵ پارک علم و فناوری استان قزوین روی تصویر کلیک نمایید.