شرکت های دانش بنیان

آخرین بروز رسانی: ۵ شهریورماه ۹۸

تعداد شرکت های دانش بنیان :۶۲

نام شرکت شناسه ملی وضعیت شرکت استان دسته فناوری تاریخ تأیید
فناوران فراصوت پژوه (سهامی خاص) ۱۴۰۰۴۷۵۶۸۵۹ دانش بنیان نوپا نوع ۱ قزوین ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی ۱۳۹۵/۰۳/۲۹
آب آرا قزوین (بامسئولیت محدود) ۱۰۵۷۰۰۲۶۸۶۰ دانش بنیان تولیدی نوع ۲(صنعتی) قزوین ۰۷- فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
پادنا پلیمر (سهامی خاص) ۱۰۱۰۳۵۵۴۱۲۷ دانش بنیان تولیدی نوع ۱ قزوین ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
بهره ور ماشین البرز (بامسئولیت محدود) ۱۰۵۷۰۰۰۵۷۹۷ دانش بنیان تولیدی نوع ۲(صنعتی) قزوین ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته و نرم‌افزارها و سامانه‌های تخصصی مربوطه ۱۳۹۵/۰۵/۲۳
استیل غرب آسیا (بامسئولیت محدود) ۱۰۵۷۰۰۲۵۹۷۱ دانش بنیان تولیدی نوع ۲(صنعتی) قزوین ۰۸- محصولات پیشرفته سایر حوزه‌ها ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
موج گستران پارس آب(سهامی خاص) ۱۴۰۰۵۹۰۳۶۰۴ دانش بنیان نوپا نوع ۱ قزوین ۰۸- محصولات پیشرفته سایر حوزه‌ها ۱۳۹۵/۰۸/۰۸
زنجان برنز (سهامی خاص) ۱۰۱۰۱۲۱۹۳۱۳ دانش بنیان تولیدی نوع ۲(صنعتی) قزوین ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی ۱۳۹۵/۰۹/۲۰
نوین سازان تهران (سهامی خاص) ۱۰۸۶۱۴۵۱۶۴۲ دانش بنیان تولیدی نوع ۲(صنعتی) قزوین ۰۶- سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
توسعه سیستم های آرمانی ایرانیان (بامسئولیت محدود) ۱۴۰۰۴۳۷۹۰۰۴ دانش بنیان نوپا نوع ۱ قزوین ۰۷- فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
سدید مهد ابتکار (بامسئولیت محدود) ۱۴۰۰۶۱۵۳۰۲۷ دانش بنیان نوپا نوع ۱ قزوین ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته و نرم‌افزارها و سامانه‌های تخصصی مربوطه ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
مهندسی فرافن (سهامی خاص) ۱۰۱۰۱۱۲۴۳۵۵ دانش بنیان تولیدی نوع ۲(صنعتی) قزوین ۰۵- وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
فرآورده های نسوز الوند (سهامی خاص) ۱۰۸۶۲۰۹۸۸۰۳ دانش بنیان تولیدی نوع ۱ قزوین ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
پاسارگاد بسپار شیمی ایرانیان (سهامی خاص) ۱۴۰۰۵۷۸۰۲۱۰ دانش بنیان نوپا نوع ۱ قزوین ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
فرانگر پارس سیستم پویا  (بامسئولیت محدود) ۱۴۰۰۶۲۳۵۱۲۳ دانش بنیان نوپا نوع ۱ قزوین ۰۷- فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
گسترش نرم افزار دانا محور کاسپین (بامسئولیت محدود) ۱۴۰۰۶۳۲۴۵۴۲ دانش بنیان نوپا نوع ۱ قزوین ۰۷- فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
آشکار پرتو پویا (بامسئولیت محدود) ۱۰۵۷۰۰۳۲۳۸۴ دانش بنیان تولیدی نوع ۱ قزوین ۰۸- محصولات پیشرفته سایر حوزه‌ها ۱۳۹۶/۱۰/۰۲
توسعه فن آوری نو مدیا (بامسئولیت محدود) ۱۴۰۰۶۱۷۹۶۰۶ دانش بنیان نوپا نوع ۱ قزوین ۰۷- فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
گسترش الیاف پیشرفته (سهامی خاص) ۱۰۱۰۲۷۷۹۴۱۵ دانش بنیان تولیدی نوع ۲(صنعتی) قزوین ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
مشاوران نیک پندار شریف (بامسئولیت محدود) ۱۴۰۰۵۰۵۵۹۹۴ دانش بنیان تولیدی نوع ۲(صنعتی) قزوین ۰۸- خدمات تجاری‌سازی ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
تولیدی و صنعتی ارکان فلز (با مسئولیت محدود) ۱۰۸۶۱۴۰۱۵۹۵ دانش بنیان تولیدی نوع ۲(صنعتی) قزوین ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته و نرم‌افزارها و سامانه‌های تخصصی مربوطه ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
سرافراز آرین جهان آراد (سهامی خاص) ۱۴۰۰۶۳۸۹۳۲۰ دانش بنیان نوپا نوع ۲ قزوین ۰۶- سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک ۱۳۹۶/۱۰/۰۲
مجتمع فرآورده های قیر کیمیا (سهامی خاص) ۱۰۱۰۳۲۸۰۴۷۲ دانش بنیان تولیدی نوع ۲(صنعتی) قزوین ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
تولیدی کربن صنعتی تهران تاک (سهامی خاص) ۱۰۸۶۲۱۰۸۰۷۲ دانش بنیان نوپا نوع ۲ قزوین ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
فرآیند شیمی حکیم (سهامی خاص) ۱۰۱۰۲۲۱۵۸۱۱ دانش بنیان تولیدی نوع ۱ قزوین ۰۲-  دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان (سنتتیک ،گیاهی-طبیعی سلولی و مهندسی بافت و بیوتکنولوژی) ۱۳۹۶/۱۰/۰۲
پویا (سهامی خاص) ۱۰۱۰۰۹۱۲۵۴۴ دانش بنیان تولیدی نوع ۲(صنعتی) قزوین ۰۷- فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
تحلیلگران آرما پویش صنعت (سهامی خاص) ۱۰۵۷۰۰۲۷۷۵۰ دانش بنیان تولیدی نوع ۲(صنعتی) قزوین ۰۶- سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک ۱۳۹۶/۱۰/۰۲
نهال گستر رویان (سهامی خاص) ۱۰۱۰۴۰۹۰۴۳۱ دانش بنیان تولیدی نوع ۱ قزوین ۰۱- فناوری زیستی ۱۳۹۶/۱۰/۰۲
فن آوران البرز اندیشه (بامسئولیت محدود) ۱۰۵۷۰۰۰۸۱۱۰ دانش بنیان تولیدی نوع ۱ قزوین ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته و نرم‌افزارها و سامانه‌های تخصصی مربوطه ۱۳۹۶/۱۰/۰۲
البرز ساب کول (بامسئولیت محدود) ۱۰۵۷۰۰۱۰۷۹۷ دانش بنیان تولیدی نوع ۲(صنعتی) قزوین ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته و نرم‌افزارها و سامانه‌های تخصصی مربوطه ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
دانش بنیان پردیس (سهامی خاص) ۱۰۵۷۰۰۱۴۹۵۷ دانش بنیان تولیدی نوع ۱ قزوین ۰۱- فناوری زیستی ۱۳۹۶/۱۰/۰۲
پترو کیمیا ویژن (سهامی خاص) ۱۴۰۰۳۹۲۷۰۳۶ دانش بنیان نوپا نوع ۲ قزوین ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
زرین ریز سامانه های الکترونیکی (بامسئولیت محدود) ۱۰۵۷۰۰۳۱۴۵۷ دانش بنیان تولیدی نوع ۲(صنعتی) قزوین ۰۶- سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
پویش رباتیک دانا (سهامی خاص) ۱۴۰۰۷۰۵۴۲۶۰ دانش بنیان نوپا نوع ۱ قزوین ۰۶- سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
فالیزان تصفیه (بامسئولیت محدود) ۱۰۸۶۱۴۳۲۴۷۳ دانش بنیان تولیدی نوع ۲(صنعتی) قزوین ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی ۱۳۹۶/۱۰/۰۲
آزاد فیلتر (سهامی خاص) ۱۰۱۰۱۵۹۱۷۵۹ دانش بنیان تولیدی نوع ۲(صنعتی) قزوین ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی ۱۳۹۶/۱۰/۰۲
آزما تجهیز ایده پرداز (بامسئولیت محدود) ۱۴۰۰۶۳۰۲۵۷۵ دانش بنیان نوپا نوع ۲ قزوین ۰۶- سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
البرز میکرو سیستم (سهامی خاص) ۱۰۸۶۱۴۱۰۶۴۳ دانش بنیان تولیدی نوع ۲(صنعتی) قزوین ۰۶- سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
مهندسی و ساخت بیتا برین (سهامی خاص) ۱۰۱۰۳۹۲۷۶۷۰ دانش بنیان تولیدی نوع ۲(صنعتی) قزوین ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته و نرم‌افزارها و سامانه‌های تخصصی مربوطه ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
تولیدی و صنعتی البرز یدک (سهامی خاص) ۱۰۱۰۰۸۷۷۷۰۶ دانش بنیان تولیدی نوع ۲(صنعتی) قزوین ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته و نرم‌افزارها و سامانه‌های تخصصی مربوطه ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
سامانه ایمن گستر هوشمند (بامسئولیت محدود) ۱۴۰۰۴۹۸۷۲۷۱ دانش بنیان نوپا نوع ۱ قزوین ۰۶- سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
بازی سازی اردیبهشت پویای کاسپین (بامسئولیت محدود) ۱۴۰۰۷۴۹۹۷۶۴ دانش بنیان نوپا نوع ۲ قزوین ۰۸- محصولات پیشرفته سایر حوزه‌ها ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
موسسه علم و دانش ماه و مهر ۱۴۰۰۵۶۶۳۶۱۷ دانش بنیان نوپا نوع ۱ قزوین ۰۷- فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
چشم انداز توسعه فناوری اطلاعات رجاء (بامسئولیت محدود) ۱۴۰۰۴۹۰۴۱۱۸ دانش بنیان تولیدی نوع ۲(صنعتی) قزوین ۰۷- فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
مازند الکتریک ماهان (سهامی خاص) ۱۴۰۰۴۴۷۷۳۲۰ دانش بنیان تولیدی نوع ۲(صنعتی) قزوین ۰۶- سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
اطلس آب گستر سارینا (سهامی خاص) ۱۴۰۰۵۴۸۱۴۲۱ دانش بنیان نوپا نوع ۲ قزوین ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته و نرم‌افزارها و سامانه‌های تخصصی مربوطه ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
امرداد صنعت جم (بامسئولیت محدود) ۱۴۰۰۳۸۶۸۱۷۴ دانش بنیان تولیدی نوع ۲(صنعتی) قزوین ۰۶- سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
صنایع شیمیائی لیا قزوین (بامسئولیت محدود) ۱۰۸۶۱۴۱۳۱۳۵ دانش بنیان تولیدی نوع ۲(صنعتی) قزوین ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
پرشیا فن آوران کیمیا (بامسئولیت محدود) ۱۰۳۲۰۴۲۶۹۲۷ دانش بنیان نوپا نوع ۲ قزوین ۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
سانا اندیشه سازان مجد (سهامی خاص) ۱۴۰۰۷۳۸۷۸۵۴ دانش بنیان نوپا نوع ۲ قزوین ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته و نرم‌افزارها و سامانه‌های تخصصی مربوطه ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
برگه زرینه قلم عماد (بامسئولیت محدود) ۱۴۰۰۴۷۴۳۳۵۵ دانش بنیان تولیدی نوع ۲(صنعتی) قزوین ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته و نرم‌افزارها و سامانه‌های تخصصی مربوطه ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
بهداد تدبیر مبین آریا (بامسئولیت محدود) ۱۴۰۰۶۸۵۸۲۱۶ دانش بنیان نوپا نوع ۲ قزوین ۰۶- سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
تولیدی و صنعتی سامانه های کنترل دقیق (سهامی خاص) ۱۰۹۸۰۰۵۹۳۹۵ دانش بنیان تولیدی نوع ۲(صنعتی) قزوین ۰۶- سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
محور تراش لیا (بامسئولیت محدود) ۱۰۸۶۱۴۴۰۳۷۹ دانش بنیان نوپا نوع ۲ قزوین ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته و نرم‌افزارها و سامانه‌های تخصصی مربوطه ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
مهندسی ابزار دقیق پویا اکسون (سهامی خاص) ۱۰۱۰۴۱۰۰۶۵۰ دانش بنیان تولیدی نوع ۲(صنعتی) قزوین ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته و نرم‌افزارها و سامانه‌های تخصصی مربوطه ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
توسعه فناوری واپایش هوشمند (بامسئولیت محدود) ۱۴۰۰۵۲۴۳۹۰۰ دانش بنیان نوپا نوع ۲ قزوین ۰۶- سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
قادر صنعت زاگرس (بامسئولیت محدود) ۱۰۸۶۱۴۳۹۱۴۴ دانش بنیان تولیدی نوع ۲(صنعتی) قزوین ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته و نرم‌افزارها و سامانه‌های تخصصی مربوطه ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
طب گستر تریتا (سهامی خاص) ۱۴۰۰۶۹۴۶۱۶۱ دانش بنیان نوپا نوع ۲ قزوین ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته و نرم‌افزارها و سامانه‌های تخصصی مربوطه ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
اوژن الکترونیک آزما (سهامی خاص) ۱۰۸۶۱۴۷۰۴۵۰ دانش بنیان تولیدی نوع ۲(صنعتی) قزوین ۰۶- سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
تونل ساز ماشین (بامسئولیت محدود) ۱۰۱۰۲۵۹۷۰۴۴ دانش بنیان تولیدی نوع ۲(صنعتی) قزوین ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته و نرم‌افزارها و سامانه‌های تخصصی مربوطه ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
بسا پارس صنعت ۱۰۳۲۰۱۷۴۷۲۴ دانش بنیان تولیدی نوع ۲(صنعتی) قزوین ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته و نرم‌افزارها و سامانه‌های تخصصی مربوطه ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
فرآوری داروئی ژلاتین حلال ۱۰۹۸۰۲۷۱۸۱۰ دانش بنیان تولیدی نوع ۱ قزوین ۰۲-  دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان (سنتتیک ،گیاهی-طبیعی سلولی و مهندسی بافت و بیوتکنولوژی) ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
فناوری های پیشرفته نصر آب پالایش ۱۴۰۰۶۱۷۵۶۳۶ دانش بنیان نوپا نوع ۲ قزوین ۰۴- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته و نرم‌افزارها و سامانه‌های تخصصی مربوطه ۱۳۹۸/۰۲/۱۴