دکتر گرجی رئیس پارک علم و فناوری و دبیر برگزاری جشنواره ایده های برتر  استان در حاشیه مراسم افتتاحیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار گفت: این نمایشگاه در فضایی به مساحت حدود ۱۰۰۰ متر مربع با حضور ۲۰ دستگاه اجرایی استان و در ۲۵ غرفه دایر شده است.