کارگاه آموزشی “آشنایی با قوانین مالکیت فکری و ثبت اختراع داخلی و بین المللی” یکشنبه ۱۳ بهمن ماه۹۸ در سالن کنفرانس شهید اسکندری نژاد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، جهت آشنایی اشخاص حقیقی  و حقوقی ، شرکت های دانش بنیان ،اساتید و دانشجویان ، پارک علم و فناوری قزوین کارگاه آشنایی با قوانین مالکیت فکری و نحوه ثبت اختراع داخلی و بین المللی احمد کریمی و  بیژن نصیری اعظم برگزار شد .

در این کارگاه یک روزه مصادیق مالکیت فکری و شرایط و چگونگی ثبت آن بررسی شد.

همچنین نحوه ثبت داخلی اختراعات و اهمیت ثبت اختراع  و نحوه حمایت از اختراعات توسط  احمد کریمی اطلاع رسانی شد.

همچنین معاهده های بین المللی در خصوص ثبت اختراع اعم از کنوانسیون پاریس و معاهدهای همکاری ثبت اختراع بین المللی معرفی  و توسط نصیری اعظم اطلاع رسانی شد.

این کارگاه که توسط موسسه نوفن حامی البرز در سالن شهید اسکندری نژاد برگزار شد به بررسی و نحوه تهیه مدارک و نحوه ثبت اختراع  داخلی و بین المللی همچنین چندین پرونده داخلی  و بین المللی ثبت شده در اداره ثبت اختراعات ایران و بین المللی به صورت عملی مورد جستجو و تحلیل قرار گرفت.

حاضرین در کارگاه نیز سئوالات خود را در خصوص ثبت داخلی و بین المللی از اساتید پرسیدند که به صورت کامل پاسخ داده شد.

انتهای پیام/*
۹۸۱۱۱۳