چهل و هشتمین جلسه شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین دیروز یکشنبه در سالن شهید سیاهپوش پارک علم و فناوری قزوین برگزار گردید. 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در ابتدای این جلسه که با حضور اعضای شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد، پذیرش شرکت کوشا گیتی نگار آسیا با طرح تولید مواد اولیه چاپ سه بُعدی مورد بررسی قرار گرفت و با پذیرش شرکت در دوره رشد موافقت گردید.  

در ادامه این جلسه درخواست تمدید دوره رشد شرکت بابل نواندیش پارسیان بررسی و با توجه به گزارش اقدامات انجام شده و برنامه های در دست اقدام، به اتفاق آرا با تمدید شرکت مذکور موافقت گردید.

در پایان با درخواست خروج یکی از واحدهای فناور از مرکز رشد مورد تصویب قرار گرفت.