پنجاه و ششمین جلسه شورای مرکز رشد صبح شنبه ۱۱ آبان ماه۹۸ ساعت ۸:۳۰  در سالن شهید سیاهپوش پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در ابتدای این جلسه خروج شرکت دیبا تجارت خاورمیانه  از مرکز رشد بررسی و مورد موافقت قرار گرفت.

در ادامه درخواست پذیرش شرکت های “فراسوم بوم گیتی” در مقطع رشد با طرح ” قالب نمای سقف وافل” و  شرکت “فناوران خودرو مساوی خاورمیانه” با طرح ” طراحی و تولید کیت بوش پیستون خودرو ” مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان ، جلسه گزارشی از مصوبات تسهیلات ارائه و مورد تایید اعضای شورای مرکز رشد واقع گردید.

انتهای پیام
۹۸۰۸۱۱