نهمین کمیته پذیرش مرکز رشد موسسه آموزش عالی غیاث الدین جمشید کاشانی با پذیرش پنج طرح برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پارک علم و فناوری استان قزوین، نهمین جلسه پذیرش مرکز رشد واحدهای فناور موسسه غیاث الدین جمشید کاشانی آبیک با حضور اعضای شورای کمیته پذیرش این مرکز برگزار شد که به موجب آن، ۵ هسته فناور جدید و نوپا در مرحله رشد مقدماتی پذیرش شدند.

عنوان ایده و نام صاحبان ایده به ترتیب شامل چتر نجات هوشمند جهت نصب بر روی پهباد و مولتی روتور، آقای کیان قطبی، دستگاه حفاظت از جان با ارائه آقای سعید گل‌زاده، چاقوی تشخیص سرطان و درمان آن با ارائه خانم نصرالهی، فرآوری زباله‌های تر و تولید کودآلی کمپوست با ارائه آقای مومنی و ایده هویت من این است با ارائه خانم شهبازی در مرحله پذیرش و انعقاد قرارداد قرار گرفتند.

انتهای پیام/