شصتمین جلسه شورای مرکز رشد ظهر شنبه ۱۰ اسفندماه۹۸ در سالن شهید سیاهپوش پارک علم و فناوری قزوین برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در ابتدای جلسه درخواست پذیرش شرکت ” صنایع شیمیایی فرهمند ابهر” با طرح ” تولید روانساز های صنایع ریخته گری آلومینیوم”  مورد بررسی قرار گرفت و با پذیرش شرکت در مقطع رشد موافقت گردید.


در ادامه  گزارشی از مصوبات امور تفویض شده به کمیته بررسی طرحها ارائه و مورد تایید اعضای شورای مرکز رشد واقع گردید. در تعداد ۵ جلسه برگزار شده، ۶ ایده  بررسی گردیده است که تعداد  ۴ ایده پذیرش و ۲ ایده رد شده است.


در پایان درخواست تمدید دوره رشد شرکتهای  تجهیزآفرینان علم و خلاقیت کارنو، برگه زرینه قلم عماد و موسسه علم و دانش ماه و مهر مورد بررسی قرار گرفت و مدیر عاملان شرکتها به ارایه گزارش فعالیت فنی و مالی شرکت طی مدت استقراردر دوره رشد پرداخته و مشکلات، موانع و چالشهای ایشان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

انتهای پیام/*
۹۸۱۲۱۰