شرکت رهپویان گنج پارس، از واحدهای مستقر در پارک علم و فناوری قزوین موفق به اخذ گواهی ایزو گردید.