با درخواست شرکت تولیدی طراحی آرتام پویش جهت ورود به مرکز رشد  پارک علم و فناوری قزوین موافقت شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری استان، سی و دومین جلسه شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری استان قزوین با حضور اعضای این شورا در سالن جلسات شهید سیاهپوش پارک علم و فناوری استان برگزار شد.

در ابتدای جلسه خانم مهندس نیکونژاد، دبیر شورای مرکز رشد گزارشی از مصوبات ۸ کمیته پذیرش برگزار شده از جلسه قبل  شورای مرکز رشد تا جلسه فعلی را ارائه نمودند.

در ادامه یک مورد درخواست تمدید دوره رشد و نیز یک مورد درخواست دریافت تسهیلات واحدهای فناور مورد بررسی قرار گرفت.

درخواست پذیرش شرکت تولیدی طراحی آرتام پویش با طرح دستگاه رطوبت ساز سرد صنعتی مورد بررسی قرار گرفت و با پذیرش آن در دوره رشد موافقت گردید.