بستری به منظور جمع آوری و ارزیابی ایده هایی در حوزه استفاده گیاهان دارویی در صنایع غذایی و حمایت از ایده های منتخب می باشد. افراد شرکت کننده  می توانند به صورت فردی یا  تیم های حداکثر چهار نفری  با ارائه  طرح و ایده خود در این رویداد شرکت نمایند. تیم های برنده رویداد ضمن دریافت جوایز ارزنده خود به صورت مستقیم به .دوره پیش شتابدهی شتاب دهنده هوشمند سلامت ورود پیدا می کنند
:حوزه های ایده پردازی
دمنوش ها
طعم دهنده ها
نوشیدنی ها
عصاره ها
نگهدارنده ها
تغذیه سلامت
 
سایت ثبت نام و اطلاع رسانی رویداد :   Www.foodstart.ir