دکتر مصطفی مافی سرپرست پارک علم و فناوری قزوین با سردار شاهرخی فرمانده سپاه استان روز یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در این جلسه طرفین در زمینه لزوم توسعه همکاری های مشترک و گسترش ارتباط فی مابین مذاکره و تاکید کردند.