دکتر مصطفی مافی، رئیس پارک علم و فناوری قزوین در حکمی، دکتر مهدی نصراللهی را به عنوان معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری قزوین منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در این حکم انتصاب آمده است:

جناب آقای دکتر مهدی نصراللهی، با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجربیات ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان “معاونت پشتیبانی پارک علم و فناوری قزوین” منصوب می‌شوید.
 امید است با اتکال به خداوند متعال و با همکاری همکاران محترم آن حوزه در راستای سیاستها و اهداف عالی پارک علم و فناوری موفق و موید باشید.

دکتر مهدی نصراللهی متولد سال ۱۳۶۰و استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) است.

 

انتهای پیام/*
۹۸۱۱۲۰