در روز میلاد کریمه اعل بیت حضرت فاطمه معصومه رئیس پارک علم وفناوری استان با حضوردر اتاق واحدهای فناور با اهدای گل و شیرینی از بانوان شاغل در این واحدهای فناور تکریم کرد.