نمایشگاهی از محصولات واحدهای فناور پارک علم وفناوری قزوین در حاشیه برنامه پیاده روی خانوادگی روز جمعه ۱۴ اردیبهشت ماه برگزار شد.