بنیاد ملی برکت و سازمان فضای مجازی سراج از پارک علم و فناوری قزوین و شرکت های مستقر در پارک بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین،بعدازظهر چهارشنبه ۱۰ مهرماه ۹۸، بنیادملی برکت و سازمان فضای مجازی سراج،از اکوسیستم نوآوری و استارتاپی قزوین و واحدهای مستقر در پارک علم و فناوری بازدید کرد.

در این بازدید نشستی بین شرکت آشکار پرتو پویا یکی از واحدهای دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری قزوین و بنیاد ملی برکت و سازمان فضای مجازی سراج صورت گرفت.

انتهای پیام/*

۱۳۹۸۰۷۱۰