اولین دورهمی بعد از رویداد فود استارت با دعوت از شرکت کنندگان در رویداد ،علاقه مندان و ایده پردازان حوزه صنایع غذایی در محل شتاب دهنده هوشمند سلامت برگزار ش د.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، اولین دورهمی بعد از رویداد فود استارت با دعوت از شرکت کنندگان در رویداد ،علاقه مندان و ایده پردازان حوزه صنایع غذایی سه شنبه  ۳ دی ماه ۹۸ در محل شتاب دهنده هوشمند سلامت پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد.

در این رویداد افراد در فضایی دوستانه به بیان تجربیات،شبکه سازی و یادگیری پرداختند.

انتهای پیام/*
۹۸۱۰۰۷